Bảo lãnh vợ chồng

Bảo Lãnh Vợ / Chồng Hồ sơ bảo lãnh vợ chồng từ Việt Nam bao gồm những bước sau: 1. CÔNG HÀM ĐỘC THÂN Quy định kết hôn đối với người khác quốc tịch tại Việt Nam yêu cầu phải có bộ hồ sơ Công Hàm Độc Thân. Công Hàm Độc Thân này phải được hợp pháp hóa bởi đại sứ quán Việt Nam bao gồm tất cả ...